divendres, 14 d’octubre de 2016

Dones polítiques, polítiques de Dones

Fa unes setmanes vaig participar en una xerrada sobre dones polítiques que organitzaven les Dones Reporteres de Mataró.

En la meva participació vaig incidir en la importància de què cada cop augmenti el nombre de dones que s'animin a participar activament en l'àmbit polític. Penso que les dones que estem en política, sigui del color polític que sigui, tenim una gran responsabilitat, ja que si les dones ocupem llocs de responsabilitat política és més fàcil promoure la igualtat de gènere.

Per altra banda, també vaig fer esment en què és vital saber de la importància de la corresponsabilitat entre dones i homes, ja que s'han d'equilibrar les responsabilitats tant domèstiques com de cura dels fills entre dones i homes; la falta de corresponsabilitat és un dels factors que més influeix en el patiment de les desigualtats, tan laborals socials o polítiques.

Després una altra qüestió que crec que també és molt important i que a dia d'avui s'està portant bastant a debat: la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

La conciliació és cosa de tots, no només de les dones, ja que tots necessitem conciliar en les nostres vides. Avui dia el que ens venen com a conciliació no té un altre nom que sacrifici... sacrifici de la vida personal i també professional, atès que cada vegada hi ha més dones que es veuen abocades a aturar les seves carreres professionals per la manca de conciliació.

Algunes de les mesures que crec que s'haurien de portar a terme són subvencionar al 100% els serveis destinats a infants menors de 3 anys com les llars d'infants o ludoteques.