dimecres, 2 d’octubre de 2013

Precs que sol·licitem en el pròxim Ple Municipal sobre la taxa per la tinença d'animals domèstics


Amb la intenció de fer-nos ressò de les queixes dels ciutadans que ens vénen, en aquest cas fem referencia a l'augment de la taxa per la tinença d'animals domèstics a la ciutat de Mataró, que està fixada en la quantia de 30€, quan anys anteriors era de 8,46€. Això suposa un increment superior al 300% respecte als anys anteriors.

En el context econòmic actual, un increment del 300% de les taxes -i en aquest cas de la taxa- suposa un abús. I més, tenint en consideració que l'augment de la taxa és injustificat i desmesurat, atès que l'increment triplica l'import en anys anteriors.

Un espai tancat, conegut com pipican

Per altra banda, creiem que és important dir-ho, és que a Mataró -segons ens van informar en una comissió informativa- hi ha 2.226 gossos censats, quan per altra banda hi han 2.000 que no estan censats. I amb aquests augments de taxes i sense contraprestacions, que no esperi l'Ajuntament que els propietaris de gossos censin a l'animal.

Les taxes municipals han de ser resultat del cost d'un servei que l'Administració ha de donar, i en aquest cas el pagament d'aquesta taxa per part dels propietaris dels animals no repercuteix en cap contraprestació, atès que Mataró ni tan sols disposa de pipicans tancats, que és una reivindicació històrica de Plataforma per Catalunya (PxC) conjuntament amb ciutadans de Mataró.

Actualment, Mataró disposa d'alguna zona on es pot deslligar el gos, però aquest pot fugir, i per altra banda i han d’altres que tenen certes restriccions horàries o d'altres zones que pateixen restriccions de calendari -com les platges- en temporada d'estiu.

I atès que l'article 12.3 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'Abril, de la llei de protecció dels animals diu que "la persona posseïdora d'animals està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels exemplars com de les seves cries". I el que està clar és que Mataró no disposa de cap espai tancat -conegut com a pipican- per tal de poder deixar deslligats els gossos i evitar-ne la seva fugida.

És per això que demanem que l'Ajuntament de Mataró reinverteixi part dels diners recaptats en la millora o augment del nombre d'instal·lacions públiques destinades al us i gaudeix dels gossos i els seus propietaris. I que si l'Ajuntament no té pensat invertir part dels diners de la taxa amb cap tipus de contraprestació -com podrien ser pipicans- es reconsideri el fet de baixar l'import de la taxa pel proper exercici i els que venen.

I per altra banda, creiem que l'Ajuntament de Mataró hauria de prendre les mesures oportunes per tal de poder reduir el nombre de gossos en situació il·legal a la ciutat, i creiem que una bona manera per tal d'eradicar quelcom, és començar a cuidar d'una vegada per totes els animals i els seus propietaris que conviuen en aquesta ciutat, i que també contribueixin mitjançant impostos, entre d'altres... pel funcionament d'aquesta ciutat i poder mantenir instal·lacions públiques que totes i tots podem gaudim.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada