dimecres, 15 de maig de 2013

CIU, PSC, PP, ICV i CUP a favor de la discriminació dels autòctons front als immigrants extracomunitaris en els serveis socials

Buits legals i vulnerabilitats que estem exposats els autòctons per la negligència dels nostres governants

Un dels requisits per obtenir la Renda Mínima d’Inserció (RMI) requereix que no es podrà rebre la prestació si el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar posseeix béns mobles o immobles.
Comprovar això al nostre país és fàcil, ja que es pot realitzar en el Registre de la Propietat una recerca per titular introduint el nom o DNI i l’àmbit geogràfic nacional, obtenint una nota de localització negativa o positiva on apareixen tots els registres en els quals aquest titular posseeix una propietat. Però si l’Òrgan Tècnic Administratiu del RMI, que valora els expedients de les persones que ho sol·liciten, no disposa de la nota de localització emesa pel Registre de la Propietat de totes les sol·licituds del RMI que s’han concedit fins ara, estaria cometent una negligència amb els diners públics.

Una de les varies discriminacions que denunciem des de Plataforma per Catalunya: 

Alguns països, com al Marroc, té un règim de la propietat atípic, de manera que els béns immobiliaris estan subjectes a dos règims totalment diferents en funció de si es troben inscrits en els Registres de la Propietat o no:
 •  Ens trobem que d’una banda, existeix la propietat immobiliària inscrita en el Registre de la Propietat. En aquest cas, la possessió del bé està documentada en un títol de propietat inscrit en un Registre Oficial.
 •  D’altra banda, coexisteixen les propietats no registrades, denominades “Melk”, les quals es regulen per normes de dret musulmà. El document que sustenta aquest tipus de propietat rep el nom de “moulkia”. Aquestes propietats no es troben inscrites en un registre i consisteixen en una acta emesa per una espècie de notari alcorànic (“el Hadoul”) i es fonamenten sobre la base dels testimoniatges de 2 Hadoul  o bé 12 testimonis que confirmen la possessió del bé.
El fet que al nostre país existeixi un sistema transparent per esbrinar la possessió de béns d’un titular i que aquest fet no es doni en molts països extracomunitaris, vulnera el nostre sistema de benestar social i suposa un buit legal a l’hora de valorar amb imparcialitat i objectivitat els expedients dels sol·licitants del RMI. Aquesta situació discrimina clarament als autòctons a causa que els nostres béns patrimonials són públics i accessibles a l’administració, mentre els béns que puguin posseir els immigrants extracomunitaris als seus respectius països no. 

És per això que, a principis de legislatura, vam presentar una proposta en el Ple Municipal per acabar amb la discriminació que patim els autòctons front als immigrants extracomunitaris -no vam rebre el suport de cap formació política en la qual demanàvem el bloqueig de les Prestacions de la Renda Mínima d’Insercció als immigrants extracomunitaris procedents de països en els quals no es pugui comprovar ni verificar la possessió o titularitat de béns immobles. Atès que és injust que nosaltres tinguem la nostra baralla de cartes de cap per amunt i els de fora no. 

Aquesta és la igualtat de condicions què diuen alguns? 
Desmuntant mentires.  

4 comentaris:

 1. Pirmi no dice que no se puedan tener bienes inmuebles, y menos si es la vivienda habitual. Los únicos que mentis sois vosotros. Leéte la ley porque para ser regidora estas muy mal informada.

  ResponElimina
 2. La trampa:

  Precisamente porque estoy demasiado bien informada y vivo día a día la indefensión de ciudadanos en los servicios sociales.
  Teniendo en cuenta que la ley del RMI da a entender que “la posesión de bienes muebles o inmuebles, no es un requisito cuando por sus características indiquen de manera notoria que no hay bienes materiales suficientes para atender la subsistencia. Mi pregunta es, quién y con qué objetividad dice que no hay bienes materiales suficientes para atender la subsistencia? Y me pregunto también… y esto nuestra administración como lo sabe si no tiene acceso a la información patrimonial de los solicitantes de estos países?
  Ya que veo que se interesa por desviar el tema y muestra interés por nuestra legislación, aprovecharé para instruirlo… en el D 384/2011 de 30 de Agosto, en el apartado sobre los requisitos para ser titular del RMI, dice: “estas no pueden disponer de bienes muebles o inmuebles las características de los cuales indiquen de manera notoria que hay bienes materiales suficientes para atender la subsistencia”. Pero, parece ser… que a muchos autóctonos cuando van a solicitar la prestación solamente les muestran que “no pueden tener propiedades de bienes muebles o inmuebles” y no menciona la segunda parte.
  Quiero aprovechar para mencionar a todos aquellos ciudadanos autóctonos que alguna vez han acudido a pedir auxilio al asistente social y les han respondido diciendo: si tiene piso, véndalo y y si tiene familia, que lo ayuden ellos.
  Además, para instruirlo más… esta ley tiene un vacío legal, tiendo en cuenta por lo que hace a la valoración de las características que tienen que indicar si hay bienes suficientes para atender la subsistencia, yo lo que veo, es una carencia de instrucción en el redactado de la ley que regule los criterios de valoración de una forma objetiva, y este hecho, sumado a la falta de imparcialidad y desinformación por parte de algunos intermediarios sociales, supone una indefensión para los solicitantes, ya que los deja expuestos a libre criterio de un intermediario social. Por eso pienso que habría que redactar dentro de esta ley, las instrucciones suficientes para la denegación o no de la prestación.

  ResponElimina
 3. Totalment d'acord amb Lora, discriminació pura i dura i a sobre l'altre dia havien a mataró 300 musulmans manifestant-se davant del INEM... molt fort tot plegat!

  ResponElimina
 4. Com a mare de dos fills vaig anar fa uns mesos a solicitar ajuda al serveis socials, soc autònom he tancar el meu negoci, en aquest moments ja no tinc ingresos, els fills els tinc a carrec meu i el exmarit no paga res de res de fà molt temps. Despres de marejar-me portant un mun d'informació i de passar per diverses persones explican les penes que no fà cap gràcia dit de pas, em van dir que la ajuda no em correspon perquè soc autònem (es veu que això és una lacra) despres de 27 anys cotitzats, sensa haver estat cobran mai l'atur i només havent fet baixa per els dos parts i 2 neumonies!! Llavors em van dir que a lo dels aliments si. Vaig portar estractes bancaris de tot un any i com ens havien ingressat la beca del meu fill i hi havia saldo a la cta. doncs que no, que quan hem gasti aquest diners en menjar que torni. Resumint el meu fill ha deixat d'estudiar així els diners ens allargaran més per menjar. Ah! però els companys de cole del meu fill (immigrans) tots portan uns mòbils de primera eh!

  ResponElimina