dijous, 13 de setembre de 2012

Una mostra més de la classe política que tenim i la falta de coherència que tenen

El Novembre de l'any passat, el Grup Municipal de Plataforma per
Catalunya va presentar una proposta al Ple per suprimir la paga extra
de Nadal dels sous dels càrrecs electes, així com convidar als
càrrecs de confiança a sumar-se a la proposta.  CIU, PSC, PP, ICV van
votar en contra d'aquesta mesura, mentre que la CUP es va abstenir.
Tots van coincidir en titllar la proposta de PxC de demagògica i
totalment ineficaç, la qual no arreglaria els problemes econòmics del
Municipi.
 
En l'acta del Ple de Novembre, es poden recollir les intervencions
dels diferents líders polítics de Mataró, en la qual hi ha una de
l'Alcalde de Mataró en la qual diu que " l'Ajuntament de Mataró no és
un Ajuntament que pagui bé als seus polítics", us haig de dir que
aquest argument el comparteixen tots els membres del Govern de Mataró
així com el Partit Popular, els quals van al•legar que "estaria bé que
aquí es fes un reconeixement que aquest Ajuntament probablement  sigui
dels més austers de Catalunya. Per nosaltres és una proposta
demagògica".
 
CIU després de casi un any que PxC hagués presentat la proposta i de
votar en contra de suprimir la paga extra de Nadal dels càrrecs
electes, va presentar una proposta per suprimir la paga extra de
Nadal, al•legant que a causa de la situació econòmica actual
d'austeritat i com a testimoni de recolzament i solidaritat amb els
empleats públics del nostre sector local, creuen que és convenient
presentar-la.
 
Vam donar suport a aquesta proposta encara que les altres formacions
polítiques l'any passat no ho fessin.
Quan PxC la va presentar l'any passat era perquè així ho creiem i ho
sentíem. Creiem que en aquells moments, era necessària una reacció
solidària de la classe política representada a l'Ajuntament.
La retallada de la paga extra de Nadal és algo simbòlic, som
conscients que no resoldrà el tema de les finances, però creiem que és
una demostració, per coherència, que els polítics tenen que ser
persones exemplars i tenen que ser els primers en fer gestos
d'austeritat. Així com ser els primers en demostrar la urgència i la
duresa dels ajustos comptables.
 
I sobretot, per solidaritat, per solidaritat a totes aquelles persones
que ni tan sols cobren paga extra de Nadal, perquè no tenen feina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada