dimecres, 6 de juny de 2012

Proposta en defensa de la inserció laboral dels discapacitats


 
Proposta que presentem per ser tractada en el pròxim Ple Municipal. 


Els plans del Govern central del Partit Popular són transferir a la Generalitat de Catalunya 198 milions d’euros en comptes dels 457 milions del passat any 2011 per incentivar les polítiques actives d’ocupació, la qual cosa implicaria una reducció pressupostària del 56%.
És un fet constatat els problemes amb què es troben les persones discapacitades en el moment d’aconseguir la plena inserció laboral, i que la reducció plantejada implicaria passar d’una quantia xifrada en 55 milions d’euros l’any 2011 a només 30 milions d’euros per a 2012 per donar suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a Catalunya.
És evident que aquesta davallada posa en risc 2.500 llocs de treball protegits d’especial dificultat dels 7.300 que hi ha a Catalunya repartits en un centenar d’entitats sense ànim de lucre, i que l’accés a un lloc de treball facilita l’autonomia de les persones amb limitacions. Les entitats que treballen en aquest àmbit duen a terme una gran labor des de la societat civil en pro de l’orientació, mediació i inserció laboral d’aquestes persones.
Atès que gràcies a aquesta figura, en els últims dos anys, més de 4.500 persones treballen en una empresa ordinària, ara perillarà la feina d’aquestes entitats que aposten pel treball amb suport, que és la integració del col·lectiu a l’empresa ordinària. Aquesta reducció afectarà greument els centres especials de treball, alguns dels quals ja han advertit que no podran fer front a les nòmines i n’hi ha que estan preparant expedients de regulació d’ocupació.
Atès que el respecte i la integració de persones amb limitacions cognitives és un indicador per mesurar el grau de desenvolupament dels països, i que la retallada posarà en risc la cohesió social i es retrocedirà en el camí de la reinserció social i laboral d’un col·lectiu vulnerable com és el dels discapacitats.

I atès que el Partit Popular ha traspassat una línia vermella amb aquesta retallada que posa en perill la integració de les persones amb més dificultats per incorporar-se al món laboral i que lluny de reduir l’atenció a les persones que requereixen especial atenció, precisament en moments de crisi hem de garantir amb més inversions l’accés a un lloc de treball per part dels membres d’aquest col·lectiu perquè puguin desenvolupar-se amb autonomia".

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció dels següents acords:

Primer.- Mostrar el rebuig d’aquest Ajuntament a la reducció pressupostària en matèria de polítiques actives d’ocupació.

Segon.- Emplaçar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar de manera prioritària en el repartiment dels fons entre les comunitats que es garanteixi la cobertura financera destinada a la inserció laboral del col·lectiu de discapacitats a Catalunya.

Tercer.- Instar el Govern del Partit Popular a apujar les partides pressupostàries destinades a polítiques actives d’ocupació i el suport econòmic a les entitats que treballen per la inserció laboral de les persones amb discapacitat física i intel·lectual i trastorns mentals a Catalunya contemplades als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).

  
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord a les entitats del municipi que treballen en l'àmbit de la inserció laboral de les persones amb discapacitats, al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat i a la Secretaria d'Estat de Serveis Socials, Família i Discapacitat del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada