dimarts, 29 de maig de 2012

Proposta per instar al Govern central a eliminar l'aplicació del conveni signat amb la comissió islàmica que atorga la exempció del pagament de l'IBI als immobles destinats a usos religiosos, així com eliminar també la exempció a les fundacions de partits polítics i sindicats.


 
Proposta que presentem per ser tractada en el pròxim Ple Municipal.  


Atès els durs moments econòmics per els quals passen les Administracions públiques i les corporacions locals. Així com la crisi que no troba final i afecta a empreses i famílies de forma excepcional, i tot repercuteix en els comptes de la Generalitat o el Govern Central que genera un enorme dèficit a causa del descens dels ingressos i l'augment de les despeses extraordinàries, com els que suposen els rescats a diferents entitats bancàries i l'augment de la prima de risc del deute als mercats especulatius.

Atès que com a mesura de justícia social i amb l'objectiu de reduir aquest dèficit, i més tenint en compte que els ciutadans del carrer estan rebent un augment d'impostos i retallades en tots els àmbits de la societat que afecten de forma taxativa als serveis públics.

Atès que des dels partits polítics se'ns demana un esforç col•lectiu als ciutadans, i considerem que no tots estem contribuint de la mateixa forma per sortir d'aquesta crisi.

Atès que hi ha institucions privilegiades com les comunitats islàmiques representades per l'acord signat amb el Govern de l'Estat amb la Comissió Islàmica a l'any 2002 en el marc de l'aprovació de la llei de mecenatge, que no solament rep íntegres milers d'euros en ajudes i subvencions de l'Estat, Govern de la Generalitat i Ajuntaments, sinó que es troba exempta de pagar l'Impost de Béns Immobles.

Atès que en tot l'estat hi ha prop de 1.000 mesquites, de les quals Catalunya posseeix la gran majoria amb 214 i que actualment la Ciutat de Mataró tenim quatre mesquites: dues al polígon industrial del Pla d'en Boet, una al de Mata-Rocafonda, i una quarta a l'Avinguda Jaume Recoder.

Atès que el objectiu de les institucions religioses ha de ser la de l'altruisme o actituds filantròpiques per a la vida comuna, per a la solidaritat, l'atenció humana, en el social i civil i en lo moral o cultural en les relacions familiars i quotidianes.

Atès que com alerten nombrosos estudis policials i experts en la matèria, moltes de les mesquites que tenim el nostre país són focus d'integrisme que difonen la sharia o llei islàmica com una llei total per regir als seus fidels i xoca frontalment amb els objectius d'una institució religiosa dins de la democràcia, i ho demostra fets com els succeïts per l'imam de la mesquita de Terrassa.


Atès que el RDL 20, de 30 de desembre de 2011, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a correcció del dèficit públic, insta a les Corporacions Locals a una pujada suplementària de l'IBI de fins al 10%, que hem de pagar tots els ciutadans.

Atès que en aquest text es demana un simple gest de compromís de partits polítics i sindicats i no s'entén que no col•labori com la resta de ciutadans.

Atès que el Ple és l'òrgan competent segons estableix l'art. 52 del decret legislatiu 1/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.


Per tots aquest motius, el grup municipal de PxC sol•licita al Ple l'adopció dels següents acords:

1.   Que l'Ajuntament de Mataró exigeixi al Govern i a les Corts Generals, que a través de la propera Llei de Pressupostos, se suprimeixi de la Llei d'Hisendes Locals l'aplicació del conveni signat amb la Comissió Islàmica que atorga l'exempció del pagament de l'IBI als immobles destinats a usos religiosos, així com eliminar també l'exempció del pagament a les fundacions de partits polítics i sindicats.

2. Que s'insti al Congrés dels Diputats i al Govern Central perquè facin les modificacions pertinents en la Llei d'Hisendes Locals, en la Llei de Mecenatge i Fundacions i altres normes locals i Lleis estatals i autonòmiques, a fi d'evitar injustificables exempcions de l'IBI i d'altres impostos als partits polítics i altres entitats jurídiques.


3. Que s'insti al Congrés dels Diputats al fet que es revisin els convenis amb la Comissió Islàmica.

4. Donar trasllat d'aquests acords als partits polítics presents al Congrés dels Diputats i Parlament de Catalunya, així com al Govern Central.

No obstant això, el Ple decidirà.

divendres, 25 de maig de 2012

Els polítics haurien de ser els primers a fer sacrificis que alleugin la duresa dels ajustos comptables que s’estan duent a terme

Plataforma per Catalunya s’oposa a la pujada del preu públic del transport adaptat al Maresme. 


Redacció | Maresme. Mònica Lora ha manifestat al ple del consell comarcal del Maresme el rebuig taxatiu de la formació identitària a l’increment del 100% en el preu del transport adaptat a la comarca que ha encarit l’import de cada viatge d’un euro a dos euros.
Consell Comarcal del Maresme

La dirigent identitària va justificar la negativa a aquesta pujada tarifària acordada per CiU, PP, ERC i ICV adduint que “el transport adaptat facilita que els ciutadans i les ciutadanes del Maresme que tenen discapacitats puguin desplaçar-se diàriament a residències, centres de dia, centres ocupacionals i de formació per un preu assequible”.

La portaveu a l’Ajuntament de Mataró i consellera comarcal va sortir en defensa d’un servei “que facilita la integració i la igualtat d’oportunitats d’un col·lectiu que precisament en temps de crisi requereix especial atenció”.

El grup comarcal de PxC va lamentar que la nefasta gestió per part dels polítics a les administracions públiques repercuteixi en un increment de les tarifes dels serveis que es presten a la ciutadania. 

Mònica Lora ha fet una crida als polítics perquè “siguin els primers a fer sacrificis  que alleugin la duresa dels ajustos comptables que s’estan duent a terme, per compensar el nostre retrocés en competitivitat i l’endeutament que la seva pèssima gestió ha generat”.

divendres, 11 de maig de 2012

Día de la Policia Local

El Martes día 8 de Mayo celebramos el Día de la Policía Local, que tuvo lugar en el auditorio del TecnoCampus.
En el acto se dio entrega de medallas al mérito profesional y reconocimiento público a aquellas personas que hayan destacado por su actuación y colaboración en el ámbito de seguridad pública o bien por los años de servicio en el cuerpo.
 
La seguridad ciudadana es un elemento básico que no puede ser nunca debilitado y menos en un momento como el actual, en que la inseguridad en nuestra ciudad cada día es más evidente.

divendres, 4 de maig de 2012

Acord polític, econòmic i social contra la crisi

Estic d'acord en una proposta d'intencions per tal de obrir un debat per arribar a un acord polític, econòmic i social contra la crisi i per dissenyar un nou model de creixement econòmic per Mataró. Ja que és molt trist que ens tinguem que veure en aquesta situació tan ruïnosa. 

No hi ha dia, que en sortir al carrer no em trobi a algú explicant-me la situació que estan patint a casa seva. 
No puc suportar més el fet de veure cada dia aquesta situació i m'agradaria fer una proposta així i que no quedés en una simple declaració d'intencions. Hem de posar-nos tots a treballar amb objectivitat, sinceritat i sent realistes, sobretot realistes amb totes les dificultats que ens puguem trobar en la realització d'un model de desenvolupament que sigui realista i sobretot viable.

Si analitzem les nostres possibilitats reals amb total sinceritat, no trigarem molt a adonar-nos que no podem seguir amb el model actual. 

De què ens ha de servir el fet d'oferir un bon servei de formació, si després els nostres estudiants, una vegada formats i preparats es veuen obligats a emigrar a altres països?

De què ens servirà la investigació i la innovació, si després els nostres productes s'han de produir a la Xina o al Marroc? 

Com podem ser tan il·lusos de pensar que solament amb l'economia comercial i de serveis solucionarem el problema? tots sabem que la implantació de grans formats comercials el que fan és optimitzar la seva facturació i beneficis amb el mínim de treballadors. 

Per tant, el que tindríem que fer des dels Municipis, és instar a les competències de institucions governamentals superiors perquè prenguin mesures contundents i rehabilitin les Lleis aranzelàries necessàries per afavorir la nostra economia industrial i productiva.

El que no podem fer, és construir piràmides i creure'ns faraons. Sense un anàlisi de les conseqüències de la globalització, difícilment aconseguirem el desenvolupament econòmic que tots desitgem per a la nostra ciutat, ni el benestar de tots els nostres ciutadans.

dimarts, 1 de maig de 2012

La FAVM parlar de PxC com si hagués entrat amb patera al consistori Mataroní

Són conegudes les reiterades publicacions de la FAVM cap a Plataforma per Catalunya. En les quals, la ultima deien que "amb PxC no parlarien mai, només ho farien amb partits democràtics"
Plataforma per Catalunya va entrar ja farà un any al consistori Mataroní, per la porta gran i sent la 4ª força política. La FAVM parlar de PxC com si hagués entrat amb patera a l'Ajuntament de Mataró.

Ens han titllat algunes vegades que ens aprofitem del discurs contra la immigració. PxC sempre ha parlat d'immigració, perquè considerem, com també ho són la seguretat ciutadana i l'atur, que la immigració és un problema real i diari i no pas un problema de caire electoralista digne de ser esmentat dos mesos abans de les eleccions. Sino ja veureu, ara arrel de que Plataforma per Catalunya esta en el consistori, com hi haurà altres formacions que també voldran controlar la immigració, però després quan passi el període de les eleccions ya no se'n recordaran. Podem recordar un polític de una altre formació política que va copiar i enganxar el discurs de Plataforma per Catalunya amb el únic objectiu de captar vots per arribar a l'Alcaldia. I ara no està fent res del que va prometre.

Crec que molts estareu en mi, en que hem sentit tantes vegades la paraula xenòfob o racista, que ara quan no t'ho diuen, et sorprèn i tot. Qui ho diu són persones que no s'han dignat a llegir el programa electoral, o gent que no pateix la problemàtica que diem des de PxC.
Des de PxC denunciem uns fets de caràcter administratiu i legislatiu que són fruit del capitalisme i la globalització. El Pacte Nacional per la Immigració així com altres punts legislatius suposa'n un genocidi laboral i cultural contra el nostre país.