divendres, 30 de març de 2012

Pla d'Ajust


Aquest matí hem tingut Ple extraordinari a l'Ajuntament de Mataró, amb un únic punt de l'ordre del dia, el qual era acollir-nos al Pla d'Ajust, del Decret Rajoy en el qual consta de un fons per ajudar els Ajuntaments a fer front a les factures que tinguin pendents de pagament als seus proveïdors.

Des de l'Ajuntament de Mataró es van presentar al Ministeri factures amb un valor total de 12.079.395 euros.
La major part de factures declarades corresponen a l'activitat ordinària d'un consistori de les dimensions de Mataró. No obstant això, a causa de la mala gestió política que va haver-hi anteriorment tenim una relació de factures pendents a pagar referents a les empreses municipals com en aquest cas són GINTRA i PUMSA, que si que tenen un elevat cost, del qual no tindria que ser així.

Tal com ja vaig manifestar en el Ple de pressupostos, considero necessari reduir els interessos i despeses financeres derivades de l'elevat endeutament que pateix l'Ajuntament. Diners que paguen amb molt esforç i sacrifici els nostres contribuents i que s'evapora sense produir cap benefici per a la ciutadania. Dic això perquè el Pla d'Ajust consisteix en demanar un crèdit a l'Estat amb un 5% de interessos durant 10 anys. Interessos que tindrien que pagar tots els ciutadans i ciutadanes de Mataró. Mentrestant l'Estat a fet injeccions milionàries als bancs amb tan sols un 1 % de interessos.

Considero que abans de acollir-se aquest Pla d'Ajust, el qual suposaria estar lligats de cap a peus durant 10 anys i a sobre augmentaríem encara més l'endeutament del consistori Mataroní, tindríem que establir un ordre de prioritats per el que fa al pressupost per aquest any 2012. Com per exemple es podrien començar a suprimir partides de despeses del pressupost de l'Ajuntament de Mataró, partides totalment ineficaces. Com per exemple partides en serveis exclusivament a la nova ciutadania, que com bé diu el nom, són exclusivament per a la nova ciutadania i no per els de casa.
 
D'altra banda, pel que fa a la mesura sobre la revisió cadastral prevista, tampoc es desprèn la intenció per part del Govern d'elaborar una revisió a la baixa que redueixi l'escandalós rebut de l'IBI que pagaran els nostres ciutadans aquest any.

A mi em sap molt de greu veure aquesta lamentable situació econòmica que s'ha trobat aquest nou Govern, però tampoc veig intencions, ni des de el consistori, ni des de la Generalitat, ni del Congrés, a legislar perquè els recursos econòmics, les ajudes, i el treball siguin primer per els de casa.

El Govern Municipal sap molt bé la nostra intenció d'entesa, ja que des de PxC ens vam oferir votar a favor per poder acollir-nos aquest Pla d'Ajust, amb el compromís que el Govern Municipal votes a favor d'algunes propostes de PxC que presentarem pròximament. Nosaltres no negociem càrrecs polítics, nosaltres només negociem polítiques, que és aquest el motiu per el qual estem en aquest Ajuntament, per poder fer complir part del programa de PxC. Nosaltres negociem polítiques a favor de la gent senzilla i humil de casa nostra. Si es per treballar per que primer siguin els de casa, sempre ens trobaran amb la mà estesa.

Ja que aquest Govern Municipal mai ens han recolzat en propostes de resolució que hem presentat i que eren de sentit comú, basades en argumentació suficientment justificada, com per exemple, la que vam presentar perquè es retiressin les prestacions del RMI als immigrants de països no comunitaris amb opacitat administrativa, o fins i tot la de la prohibició del burka, per citar algunes.

En definitiva, tenint un pressupost com el que tenim, del qual es podrien fer alguns ajustos de partides totalment innecessàries i més en temps de crisis com el que estem patint. Crec que així es podria fer front a totes les factures que es deuen als proveïdors, i no faria falta tenir que estar pagant un deute a l'Estat durant 10 anys a un 5% de interessos.

Crec que tots sabem molt bé els ajustos que necessita la nostra economia, és de sentit comú. Nosaltres tenim les idees clares i sabem molt bé quines han de ser les prioritats.

Recordem que CIU i PP han sigut els que han votat a favor de acollir-nos aquest Pla d’Ajust.

Així que queda clar: prefereixen estar lligats de cap a peus durant 10 anys pagant un deute a l’Estat amb un 5% de interessos (dels Mataronins i Mataronines) quan hi han partides de despeses exclusivament per a la nova ciutadania? Qui pot permetre això? PxC està clar que no.

dijous, 29 de març de 2012

La xenomania

La xenomania és un estat d'ànim i afecte positiu i desmesurat cap als estrangers.
Origen:
El seu origen està en l'efecte acumulatiu, en els individus i en els grups socials, d'una propaganda massiva en sentit xenomaníac, a càrrec fonamentalment del sistema educatiu i d'altres aparells estatals, dels mitjans de comunicació més rellevants, de la indústria cultural de masses (cinema, literatura, música), elements socials tots ells sota control, directe o indirecte, del sistema capitalista.
Facilitats que generen l'aparició de la xenomania:
En primer lloc tenim una prèvia acceptació, en l'individu o en el grup, del discurs i del pensament propis d'ideologies d'obediència marxista, discurs i pensament que incideixen en la crítica radical, el menyspreu cap al nacional, l'acceptació acrítica i l'amor incondicional per l'estranger. Això no implica que la propaganda xenomaníaca sigui una pura destil·lació d'afirmacions i negacions pròpies del marxisme, encara sent aquest corpus ideològic un dels seus principals proveïdors ideològics. Així mateix, i molt en relació amb l'element anterior, l'aparició de la xenomania es pot donar mitjançant un procés previ d'inculcació de culpa nacional, la presència de la qual afavoreix en els individus l'assimilació acrítica de la propaganda xenomaníaca.
Finalment, la difusió d'ideologies de tall liberal i neoliberal, també afavoreix l'èxit de la propaganda xenomaníaca, ja que posen en primer plànol a l'economia i al mercat, en detriment de tot allò que no és econòmic,  perquè l'exaltació de l'econòmic deteriora els interessos socials i comunitaris, potencial bastió de resistència a tota xenomania
Xenomania genuïna i xenomania oportunista:
A més de les facilitats genèriques esmentades (acceptació del marxisme, acceptació de la culpa, acceptació del liberalisme) tenim altres dos més concretes, que ens permetran distingir entre dos tipus de xenomania.
En funció de l'element facilitador concret i predominant a l'hora de compartir tal estat d'ànim i afecte, diferenciem entre:
  1. La xenomania genuïna, o materialment desinteressada, facilitada per una causa d'ordre purament psicològic.
  2. La xenomania oportunista, és a dir, aquella que és facilitada per interès material (afany de lucre, que és el cas, per exemple, de tanta gent que dirigeix o "treballa" cobrant en ONGs immigracionistes, o també d'empresaris que contracten a immigrants, aspiració a ocupar càrrecs públics, auto-presentació "respectable" de si mateix per aconseguir bona fama o bona premsa en el cas d'algun personatge cèlebre, en l'àmbit laboral desig de congraciar-se amb els directius, cas, per exemple, de molts periodistes, etc..)
Hi ha graus intermedis entre aquests extrems i poden trobar-se actuant simultàniament tots dos facilitadors en la mateixa persona o grup. En la xenomanía genuïna l'interès primordial és, com s'ha dit, d'ordre psicològic (accedir a un estat de bona consciència); en l'oportunista preval l'interès de tipus material. 
Xenomania per a un mateix i xenomania per a un altre:
Dins de la xenomania genuïna o materialment desinteressada cal precisar més, en funció de la manera en què les necessitats que genera tal estat d'ànim són satisfetes.
  1. La xenomania per a un mateix, té lloc quan el xenomaníac emprèn accions orientades a donar satisfacció al seu afecte desmesurat fent ús dels seus propis recursos, és a dir, a la seva costa. És el cas, per exemple, de l'espanyola que voluntàriament contrau matrimoni amb un immigrant que no coneix i pagant les despeses que comporta perquè aquest immigrant, mitjançant aquest subterfugi, obtingui els papers. Per increïble que sembli hi ha gent disposada a casar-se amb perfectes desconeguts per causa de la xenomania. Si cobrés per aquest acte estaríem simplement davant una persona que actua motivada per  afany de lucre.
  2. La xenomania per a un altre, és aquella en la qual el xenomaníac tracta de traspassar a un altre, generalment a la societat, als contribuents, el cost de les accions que el seu particular afecte demanda.
Difusió de la xenomania en la població europea i euro-descendent:
Avui la xenofilia (espècie moderada de xenomania), caracteritza al gruix de la població de les nacions europees. Es manifesta com a estat d'ànim i afecte positiu, però es desenvolupa d'una manera passiva i amb una intensitat moderada, davant els estrangers; estem, per tant, davant un gruix de població certament influït per la propaganda xenofílica i xenomaníaca, però encara, en principi, recuperable per a la discussió racional.
La xenomania radical és caracteritza en un sector de població, d'autèntics militants de tota causa anti-europea i difusors actius de la propaganda xenomaníaca. És comprensible, per tant, que els casos més accentuats de xenomanía es produeixin entre aquells elements més vinculats a tota forma de marxisme, persones que funcionen com a ximples útils ocupats en una inculcació ideològica funcional del sistema capitalista, que permet que aquesta dugui a terme les seves polítiques de curt i llarg termini.
Ni la xenomania, ni la xenofilia són innates, sinó que necessiten, pel que fa a estats d'ànim, provocar-se, i pel que fa a fragments ideològics, aprendre's, això es fa a través d'una difusió estesa del discurs i la creació d'opinió, mitjançant una campanya propagandística permanent.

dilluns, 19 de març de 2012

Mesquita Mata-Rocafonda

Sembla ser que tots els altres partits estan obstinats a donar tot tipus de facilitats i assessorament sobre drets. Clar... no podem deixar de reconèixer que per a ells tot es basa en un negoci pur i dur, però amb la diferencia que per uns és econòmic i per a uns altres electoral.

Avui des del Grup Municipal de PxC hem presentat en el registre de l'Ajuntament una instància, sol·licitant als tècnics de la casa que elaborin un informe en el qual detallin la compatibilitat o no del centre de culte del polígon Mata-Rocafonda, amb el Pla General. Així com també hem demanat la respectiva llicència d'activitat d'aquesta mesquita.

Avui, signant la instància. 

Tot això ve arran de que fa uns dies vam estar revisant el Pla Urbanístic i per a la nostra sorpresa i potser la del Govern també, el centre de culte del Carrer Energia (Polígon Mata-Rocafonda) es troba situat en una zona amb qualificació urbanística de sòl industrial, amb clau 2e2. Això vol dir que ni tan sol com a ús terciari es considera compatible amb el Pla General.

A més si d'això ens atenim als articles 300 i 305 de les Normes Urbanístiques del Pla General, l'ús i la llicència d'aquest centre, es van concedir de forma irregular l'any 2002 i per tant podria ser il·legal, tret que la Llei d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya aprovada l'any 2010 i modificada l'any 2012 ho permeti.

Per això hem presentat aquesta instància, perquè creiem que és necessari revisar i verificar aquesta presumpta irregularitat i si és el cas, sol·licitar el tancament immediat de la mesquita.


Tall de premsa:  http://m1tv.xiptv.cat/24-hores-maresme-noticies/capitol/plataforma-per-catalunya-questiona-la-compatibilitat-de-l-us-urbanistic-del-centre-de-culte-del-carrer-energia

 http://www.mataroradio.cat/mataronoticies/politica/noticia/pxc-queestiona-que-lus-del-centre-de-culte-del-carrer-energia-sadigu

diumenge, 18 de març de 2012

Anglada envia el seu suport a Marine Le Pen per a les properes eleccions presidencials franceses.


Marine Le Pen, Presidenta del FN

El President de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha fet arribar una carta de suport a la Presidenta del Front National (FN), Marine Le Pen en suport a la seva candidatura a la Presidència de França.

 


Vic | Redacció.- El President de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha fet arribar una carta de suport a la Presidenta del Front National (FN), Marine Le Pen en suport a la seva candidatura a la Presidència de França.
En aquesta carta, Anglada afirma que “la candidatura de Marine Le Pen representa als patriotes de tota Europa que lluitem per la defensa de la nostra identitat i la nostra sobirania enfront de la mundialització, la tirania de la finança internacional i la dictadura dels tecnòcrates de Brussel·les”.

Per a Anglada “avui les formacions identitàries representen l'única resposta política de les classes populars europees enfront de la globalització i l'espoli de l'alta finança internacional. Les enquestes donen un bon pronòstic per a la candidatura de Marine Le Pen, el seu avanç electoral és l'avantsala del que passarà amb Plataforma per Catalunya en les autonòmiques de 2014”.
PxC

Vic, 18 de març de 2012

dimecres, 14 de març de 2012

La presència de PxC a l’Ajuntament de Mataró suscita debats en matèria d’immigració que evidencien l’electoralisme del PP


Després de gairebé un any en la corporació local de Mataró, Plataforma per Catalunya ha posat en pràctica mesures pel control de la immigració que han posat de manifest l’oportunisme d’un PP sense full de ruta

 
Redacció | Mataró.- La portaveu de PxC a l'Ajuntament de Mataró, Mònica Lora, ha denunciat que “els regidors del Partit Popular a la capital del Maresme han rebut instruccions de la direcció comarcal i provincial per acostar el seu discurs als postulats de Plataforma per Catalunya”.

La regidora identitària ha manifestat que “aquest canvi obeeix a interessos electoralistes i al rèdit que n’esperen obtenir a les urnes. Si demà els ordenen que cal votar a favor d’una mesquita o a favor de concedir més ajudes als immigrants –ha afirmat –ho faran sense cap pudor. Són titelles sense cap criteri polític”.

Mònica Lora ha denunciat la hipocresia del PP, de qui ha assegurat que “allà on governa fa tot el contrari del que fins ara ha manifestat a la comarca del Maresme”.

La portaveu identitària ha recordat que “els populars han permès que s'edifiquin mesquites en les comunitats on governen, com Madrid, València o Murcia”, i ha denunciat l'oportunisme amb que actua el PP en el Maresme.

Mònica Lora ha assegurat que “va ser el PP qui, mitjançant la Llei Orgànica 14/2003 de 20 de Novembre, va obligar als Ajuntaments a empadronar els  immigrants il·legals”.

Mataró, 14 de Març de 2012

diumenge, 11 de març de 2012

Nos están abocando en la miseria

  
Nuestros políticos nos han abocado en la miseria. 

Mientras la inmigración nos está saqueando y llevándose todas las subvenciones y los pocos recursos que tenemos. Nosotros los de casa, los autóctonos, perdemos nuestra identidad, nos bajan los salarios o perdemos nuestros puestos de trabajo, perdemos nuestras viviendas y cada día somos más y más pobres. 
 
Los políticos actuales arrastran un lastre político con una dinámica obsoleta. Y suponen un gran retraso en la evolución de una política más democrática, dinámica, innovadora y REALISTA con la conjuntara socio-económica actual. 

Considero que los antiguos gobernantes, sufrieron delirios de grandeza durante la época de las vacas gordas. Pero aquí no se salva nadie, porque CIU en la Generalitat de Catalunya permitió la deslocalización industrial y la implantación de nuevos formatos comerciales, como son las grandes superficies. Cargándose así nuestra pequeña y mediana empresa.
Todos y cuando digo todos son TODOS los partidos que han formado gobiernos, ya desde las instituciones más grandes a las más pequeñas, se han dejado llevar por una dinámica diseñada para servir los intereses del gran capital. 
 
La casta política, solamente ve en nuestros impuestos, una fuente de recursos para mantenerse en el poder. 
Solamente hay que ver como luchan para hacerse con el futuro voto de los inmigrantes, aunque eso suponga perder y destruir nuestra identidad, y dejar que nuestro País se convierta en un Califato.  

Como dije hace poco en un Pleno Municipal, los mismos que ahora nos tachan de xenofobia y de racistas, en realidad están utilizando la inmigración como fuente de reclutamiento de futuros mercenarios electorales.Y aquí tenemos una comparativa de la tasa de paro desde el año 1999 al 2011. 
Como podéis ver, en España hemos finalizado el año 2011 con una tasa de paro del 22,8%, mientras en Marruecos están tan sólo en un 8,7%. dijous, 8 de març de 2012

Día Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Mujer, Mataró 8 de Marzo de 2012

En este día de marzo
en el mundo las recordamos
unidas y con esfuerzo
ser reconocidas logramos.

Muchas no eran respetadas
siempre las humillaban,
se las desvalorizaba
por su condición de mujer.

Hemos logrado ya mucho
pero falta por recorrer,
algunas sufren violencia
no las tratan como un ser.

No todas son felices
no disfrutan la igualdad,
luchemos incansablemente
para nuestra meta alcanzar.

Logramos un día tener
muy bien merecido quizás,
pero el día de la mujer
que sea por la eternidad.Autor: Arjona Delia
 www.arjonadelia.com.ar