dimecres, 28 de desembre de 2011

PER INSTAR LA GENERALITAT AL BLOQUEIG DE LES PRESTACIONS DE RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI) ALS IMMIGRANTS EXTRACOMUNITARISAtès que un dels requisits per obtenir la prestació de Renda Mínima d'Inserció (RMI) requereix que no es podrà rebre la prestació si el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar posseeix béns mobles o immobles.
Atès que comprovar això al nostre país és fàcil, ja que es pot realitzar en el Registre de la Propietat una Recerca per Titular introduint el nom o DNI i l'àmbit geogràfic nacional, obtenint una Nota de Localització Negativa o Positiva on apareixen tots els registres en els quals aquest titular posseeix una propietat. Però si l'Òrgan Tècnic Administratiu de l'RMI, que valora els expedients, no disposa de la Nota de Localització emesa pel Registre de la Propietat de totes les sol·licituds de l'RMI que s'han concedit fins ara, estaria cometent una negligència amb els diners públics.
Atès que en alguns països, com per exemple al Marroc, coexisteix una dualitat legislativa que regula el règim de la propietat immobiliària on els béns immobiliaris estan subjectes a dos règims totalment diferents en funció de si es troben inscrits en els Registres de la Propietat o no:
 1. Ens trobem que d'una banda, existeix la propietat immobiliària inscrita en el Registre de la Propietat. En aquest cas, la possessió del bé està documentada en un títol de propietat inscrit en un Registre oficial.
 2. I d'altra banda, coexisteixen les propietats no registrades, denominades "Melk", les quals es regulen per normes de dret musulmà. El document que sustenta aquest tipus de propietat rep el nom de "moulkia". Aquestes propietats no es troben inscrites en un registre i consisteixen en una acta emesa per una espècie de notari corànic ("el Hadoul"), i es fonamenten sobre la base dels testimoniatges de 2 Hadoul o bé 12 testimonis que confirmen la possessió del bé.
I atès que la dualitat legislativa o l'opacitat administrativa que regula el règim de la propietat immobiliària en alguns països dificulta la comprovació i verificació d'aquest requisit per obtenir la prestació de l'RMI. I que els sol·licitants de l'RMI procedents de països on el règim de la propietat és dual i no disposen d'un servei telemàtic d'informació registral accessible a les administracions del nostre país, aquests sol·licitants, no haurien de tenir accés a les prestacions mentre als seus països d'origen no habilitin un sistema per a la comprovació registral.
El sistema dual del règim de la propietat al Marroc que s'esmenta en aquesta Moció, és tan sol un exemple per il·lustrar l'opacitat administrativa existent en la majoria de països extracomunitaris. Segurament existeixen països que ni tan sols disposen de Registre de béns.
El fet que al nostre país existeixi un sistema transparent per esbrinar la possessió de béns d'un titular i que aquest fet no es doni en molts països extracomunitaris, vulnera el nostre sistema de Benestar Social i suposa un buit legal a l'hora de valorar amb imparcialitat i objectivitat els expedients dels sol·licitants del RMI. Aquesta situació discrimina als autòctons a causa que els nostres béns patrimonials són públics i accessibles a l'administració, mentre els béns que puguin posseir els immigrants extracomunitaris als seus respectius països, no són detectables per als Òrgans Tècnic-Administratius que valoren els expedients.
La bona administració dels recursos públics és una obligació. Per tant, tenim dret a exigir a l'Òrgan Tècnic-Administratiu que compleixi amb la Bona Administració que contempla el mateix Estatut d'autonomia de Catalunya en el seu Article 30, punt 1 i que diu: "Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d'igualtat als serveis públics i als serveis econòmics d'interès general. Les administracions públiques han de fixar les condicions d'accés i els estàndards de qualitat d'aquests serveis, amb independència del règim de llur prestació".  Senyories! una de les condicions que es requereixen per l'obtenció d'aquesta prestació, és que el sol·licitant o qualsevol dels membres de la unitat familiar no posseeixi béns mobles o immobles. Sembla ser que aquestes condicions solament són aplicables als autòctons a causa que la nostra administració no té accés als registres patrimonials de molts països extracomunitaris, i aquest fet vulnera el dret d'accés en condicions d'igualtat per als autòctons.
En el punt 2 del mateix Article de l'Estatut diu: "Totes les persones tenen dret que els poders públics de Catalunya les tractin, en els afers que les afecten, d'una manera imparcial i objectiva, i que l'actuació dels poders públics sigui proporcionada a les finalitats que la justifiquen". Em pregunto... On està la imparcialitat i l'objectivitat?
 1. Tenint en compte l'opacitat administrativa dels països d'origen extracomunitaris, aquí el que seria objectiu, és traslladar als sol·licitants a les seves respectives ambaixades o als seus països d'origen.
 2. Aquí no tenim perquè permetre la vulnerabilitat a la qual estem exposats per l'opacitat dels règims dels països d'origen dels immigrants extracomunitaris.
 3. No podem permetre que ens saquegin els nostres escassos recursos públics sense cap tipus de control, afeblint la nostra economia i que després vinguin els Àrabs amb els seus petrodólares a comprar el país.
Senyories! Tant la nostra legislació en temes d'immigració, com la nostra deficient administració de l'estat de benestar social, té més forats que un formatge de Gruyere i que un Windows 98 sense apedaçar. I aquesta proposta de resolució, és una mostra d'aquest fet.
Per aquest motiu, el Grup Municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció del següent acord:
Instar al Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, a l'Òrgan Tècnic Administratiu de la Renda Mínima d'Inserció (RMI), que valora els expedients, i a la Comissió Interdepartamental de l'RMI de la Generalitat, al bloqueig de les prestacions de l'RMI als immigrants extracomunitaris procedents de països en els quals no es pugui comprovar i verificar la possessió o titularitat de béns immobles.

No obstant això, el Ple decidirà.

dimecres, 21 de desembre de 2011

Entrevista a Maresme 360

Entrevista que vaig fer abans de les eleccions generals, per al maresme360.cat

 • L'atur ha tornat a augmentar de forma considerable, la crisi sembla que no té fi i la seva empremta també es nota al Maresme. Quines propostes té PxC per mirar de revertir aquesta situació? 
Estem patint una crisi sense precedents. En el millor dels casos i sota les previsions més optimistes no es crearà ocupació neta fins el 2015. I no vull pensar en les previsions d'altres pronòstics més pessimistes que allunyen aquest horitzó fins al 2020. Sense mesures de xoc immediates i dràstiques, la taxa d'atur assolirà el nivell esgarrifós del 30% o més, molt aviat.
La crisi i l'atur tenen solució fora de la globalització, en un marc en el qual l’Estat aposti per una economia social i no pel benefici del mercat i dels grans capitals. La globalització és un fenomen que ens ha portat immigració massiva i s’ha emportat la nostra indústria a altres països. Trencar amb la globalització implica en primer lloc reduir el nombre d’immigrants, reindustrializar el nostre territori i restablir el sistema aranzelari a les importacions de països no comunitaris.


 • Què en pensa de les retallades del Govern de la Generalitat? Són necessàries? 
El que cal retallar és el turisme sanitari, el de les prestacions socials o el turisme fiscal i penal. Les deficiències en la llei d'estrangeria, el reagrupament familiar i la falta de control i regulació de la immigració és el que realment retalla els drets dels qui cotitzen per un servei de qualitat i aquest fet constitueix una autèntica estafa al contribuent.

 • Quant a mobilitat hi ha diversos projectes sobre la taula que són molt importants per la comarca. Un d'ells és la Ronda de Mataró i del Baix Maresme? Quin és el posicionament de PxC en aquest tema? L'autopista s'hauria d'alliberar del peatge tal com defensen algunes veus?
Considerem més important preservar els pocs espais naturals que ens queden, ja no solament per motius tan evidents com el medi ambient i l'ecològic, si no també perquè el ciment i la invasió urbanística destrueixen uns recursos vitals que posen en risc el futur de la nostra supervivència, autosuficiència i identitat. Amb una bona restructuració i redisseny del nyap que es va realitzar en els accessos i sortides al costat del Mataró Parc, hi hauria prou. Evidentment s'hauria d'alliberar el peatge, ja són massa anys que als maresmencs ens ha tocat pagar.


 • I en gestió d'infraestructures ferroviàries, cap a on ha d'anar la comarca? 
Seria necessari disposar d'una bona connexió ferroviària amb la comarca del Vallès Oriental així com desplaçar de la costa la línia que actualment travessa el Maresme trencant el front marítim i fer-ho, des de Blanes, a l'aeroport de Barcelona. Tot això respectant sempre les zones d'interès agrícola i els recursos naturals.
 • Turisme: quin és el model pel que aposta PxC per a la comarca? 
La comarca disposa de bones platges, muntanya, jaciments arqueològics, modernisme, museus, etc. Per potenciar el turisme caldria tenir en compte el tipus i estil de l'oferta hotelera que es pretén dissenyar i construir. Aquesta oferta hauria d'oferir diversitat, distinció, exclusivitat i singularitat. Entre la clàssica i tradicional oferta hotelera caldria donar lloc a la creació d'ofertes en ressorts temàtics com per exemple els basats en bioconstrucció amb les últimes tecnologies en disseny i confort, gastronomia amb productes autòctons i galeria temàtica en temes medi ambientals. També ressorts temàtics històrics amb dissenys d'habitacions i espais ambientats en diferents èpoques de la nostra història, etc.


 • Quines propostes teniu per resoldre el finançament dels Ajuntaments?
Reformar la participació en els impostos de l'Estat regulada per la Llei d'Hisendes Locals. Cal reformar aquesta Llei perquè els impostos que l'Estat retorni reflecteixin la recaptació impositiva local derivada de l'activitat econòmica i també tinguin en compte la població censada.


 • S'han d'eliminar administracions com Consells Comarcals tal com defensava fa unes setmanes Joaquim Nadal?
Si, a més dels Consells Comarcals caldria suprimir el Senat.


 • Demani el vot
Nosaltres no demanem el vot perquè qui vota a Plataforma per Catalunya sap què es farà amb el seu vot, la resta no.


dimarts, 14 de juny de 2011

Mataró, 11 de Juny de 2011

MATARÓ. 11/06/2011; MÒNICA LORA, DEIXA ESTUPEFACTES ALS REGIDORS I REGIDORES DEL CONSISTORI MATARONI EN EL PLE D’INVESTIDURA AMB EL SEU PRIMER DISCURS COM A REGIDORA.


MÒNICA LORA PROMET. Això és el que et ve al cap mentre escoltes el primer discurs com a regidora a la cap de llista de PxC a Mataró recolzada juntament amb els seus dos regidors al consistori, Gabriel Ponce i Carles Fontbona.


Mataró | Redacció.- Només calia observar les cares dels regidors de les altres formacions per comprendre que Mònica Lora amb el seu discurs clar, potent i sense vacil·lar, estava deixant bocabadats a tots aquells qui eren presents. A la sala, els que estaven a favor i els detractors tenien el mateix denominador comú: ESTUPEFACCIÓ.


L’acte d’investidura va començar amb una manifestació contra PxC a fora a l’ajuntament i que lamentablement l’alcalde socialista sortint, va deixar entrar dins del Hall inferior de l’Ajuntament posant en cert perill a la policia i els regidors. Els manifestants (d’origen Africà, Marroquí, i molts joves antisistema amb les seves característiques rastes, pírcings i alguns amb roba de 3 dies sense rentar i que es feia palès de seguida quan passaves pel seu costat) es varen apoderar del Hall. Alguns asseguts, altres cridant i increpant a PxC i així passant el temps mentre la policia local i els mossos d’Esquadra es mostraven incrèduls per la imatge patètica i deplorable de l’ajuntament, i sense poder fer res per culpa d’unes ordres directes de l’alcaldia. La imatge era així de clara, Només faltava que els policies es posessin la indumentària de cambrers i els i oferissin un refrigeri.

Mentrestant, a dalt, a la sala de plens, els caps de llista exposaven un per un els motius pels quals se’ls havia de votar per la investidura d’alcalde. PxC ho va fer en quarta posició (4ª força política a Mataró) i quan Mònica Lora va sortir a l’oratori, un brètol va intentar posar-la nerviosa mostrant una pancarta contra PxC. Cal dir que aquest tipus d’actes no estan permesos dins la sala de plens i la seva reiteració (ho va fer dos cops) era motiu d’expulsió de la sala, tot i que la policia no ho va fer.

Pel que fa als seients del públic, PxC lamenta que la responsable de protocol de l’Ajuntament de Mataró tingués la poca decència de col·locar els familiars dels regidors de PxC a la última fila, quant per qüestions de protocol haurien d’haver estat molt més endavant, ja que PxC és la 4ª força política de Mataró.

Tot i això, sembla que Lora és va enardir més, va agafar aire i va deixar fluir de la seva boca uns discurs brillant, amb molta potència i sense vacil·lar gens ni mica, on sense cap tipus de por va carregar amb una elegància exultant contra tota la premsa mataronina i també a certs grups polítics dits “d’esquerres” dient que “ Cap immigrant a patit mal o ha estat amenaçat per culpa de PxC i tampoc no s'ha cremat cap mesquita per culpa nostra. Tanmateix jo, Mònica Lora, si que he estat assetjada i intimidada al portal de casa meva. Fins i tot al tercer de la llista li han punxat les rodes del cotxe. I tot això és gràcies a vosaltres "estimada" premsa. Per tot això i més, responsabilitzo directa i públicament, a la majoria dels mal cridats mitjans d'informació de Mataró i a certs partits polítics, de qualsevol incident violent que ens pugui passar als regidors, afiliats i votants de Plataforma per Catalunya, per la brutal campanya d'assetjament, enderroc i de criminalització que estem sent sotmesos des de el sistema i els mitjans d’informació”

El rebombori a la sala de plens va estar servit. Els eludits no s’acabaven de creure que una noia de 23 anys sent el seu primer discurs com a regidora, comencés tant forta. De fet, encara es pessiguen, per mirar d’esbrinar si això no es un malson. Encara no han assumit que PxC tingui 3 regidors a Mataró.


Lora va continuar el seu discurs remarcant que la seva oposició no serà de riure, i va assegurar que “durant aquests quatre anys de legislatura els marcarem molt curt, no deixarem passar ni una sola acció de discriminació positiva contra la gent de casa en favor dels immigrants, repeteixo, no en deixarem passar cap! La gent de casa ja pot esta ben tranquil·la que no els defraudarem, estaran ben orgullosos d’haver dipositat la seva confiança en la meva persona i en l’ideari identitari del meu partit.

L’acte va estar marcat per els insults del PSC, ICV i la CUP, titllant en tot moment a PxC de ser una formació d’extrema dreta, racista i xenòfoba i declarant que els preocupa molt la presencia de la formació al consistori.

Finalment va ser investit alcalde el Sr. Joan Mora de CIU sense acords amb altres grups, pel fet d’haver estat la llista més votada. Recordem que CIU tenia 8 regidors, PSC 8, PP 5, PxC 3, ICV 2 i la CUP 1. En acabar l’acte, els 3 regidors de PxC a Mataró varen tardar una hora en poder abandonar l’ajuntament i ho varen fer escortats per la policia, ja que els manifestants feien preveure amb la seva actitud, un possible perill d’agressió física envers als regidors de PxC.


                                                               Mataró, 11 de Juny de 2011

diumenge, 24 d’abril de 2011

Inmigración

Tal y como os dije en mi primer artículo de presentación del blog. Hoy expondré con un ejemplo uno de los muchos motivos que me han llevado a participar activamente en el ámbito político.
Considero que el descontrol de la inmigración y la negligencia de nuestros gobernantes nos pueden llevar en un tiempo no muy lejano a una situación de carácter irreversible.
Hace unos 20 años, cuando yo era tan solo un bebe, un matrimonio de inmigrantes magrebíes, atraídos por nuestra cultura, costumbres y libertades, decidieron venir a Mataró en busca de una vida mejor. Ellos decidieron que si venían a Europa era para integrarse y la esposa quitarse el velo islámico. En poco tiempo se integraron sin problemas en nuestra sociedad. 

Hace ya mucho tiempo de esto, pero hace unos días me encontraba yo paseando por el barrio de Rocafonda, cuando me encontré a mi antigua conocida y amiga Fátima. Para mi sorpresa, llevaba el velo islámico. Me quede sorprendida, así que le pregunte: ¿Qué te has hecho? ¡Si casi no te reconozco! A lo que ella bajo la mirada, ya que iba acompañada de más mujeres con velo islámico. Lógicamente yo tampoco quise forzar una explicación de su cambio.
Y aquí viene mi reflexión:
Esta mujer llego a nuestro país en un contexto en el cual la cifra de inmigrantes aún era asumible por nuestra capacidad de integración y la hospitalidad de nuestra sociedad.
¿Qué ha ocurrido para que 20 años después una mujer adaptada a nuestra cultura se haya vuelto a poner el velo? Pues sencillamente, que debido al descontrol de la inmigración y al carácter invasor del Islam, el barrio de Rocafonda en el cual ha vivido siempre esta mujer se ha visto invadido y han tomado el control los imanes radicales del Islam, ejerciendo presión y coacción en su entorno social, sobre los primeros inmigrantes que llegaron a nuestra ciudad con el espirito de trabajar e integrarse.
¿Y no es triste esto?
¿Permitiremos que se impongan en nuestra ciudad unas costumbres y una cultura de la que algunos inmigrantes han huido buscando refugio en nuestra sociedad civilizada?

No debemos permitir que la negligencia de nuestros políticos permita la invasión de una cultura que se está importando a través de los mismos que huyen de ella.

divendres, 18 de març de 2011

dijous, 17 de març de 2011

Presentació


Inauguro aquest blog personal amb el meu primer post per explicar-vos les causes que m'han motivat a introduir-me al món de la política:
Fa poc que he fet 23 anys i veient que a causa d'una mala gestió d'una casta política podrida, parasitària i incompetent, la meva generació heretarà totes les conseqüències i pagarà per tots els errors d'aquests polítics irresponsables, corruptes i titelles del capitalisme i la globalització.
Veig el panorama polític actual molt corrupte, hipòcrita i que utilitza la democràcia i als votants com bestiar. Manipulen als mitjans informatius, utilitzen la demagògia contractant experts creadors d'opinió i fan ús de sofisticats instruments d'enginyeria social per seguir en el poder.
 Per tot això i per moltes altres raons que us aniré exposant en aquest blog, considero que és el meu deure i responsabilitat participar activament en l'àmbit polític, presentant-me com a candidata a l'alcaldia de Mataró, lloc on vaig néixer, i fer-ho en representació de Plataforma per Catalunya (PxC) ja que considero que és l'únic partit que els seus decàlegs, ideologia, valors i sinceritat  defensen la nostra ciutat, el nostre país i la nostra gent.
Tu ets el més important, tant per a mi, com per Plataforma per Catalunya. Estem per lluitar per la nostra gent, tu també formes part i espero que em recolzis en les pròximes eleccions municipals del 22 de maig a Mataró.


Mònica Lora

---

Inauguro este blog personal con mi primer post para explicaros las causas que me han motivado a introducirme en el mundo de la política:
Hace poco que he cumplido 23 años y viendo que debido a una mala gestión de una casta política podrida, parasitaria e incompetente, mi generación va a heredar todas las consecuencias y pagar por todos los errores de estos políticos irresponsables, corruptos y marionetas del capitalismo y la globalización.  
Veo el panorama político actual muy corrupto, hipócrita y que utiliza la democracia y a los votantes como ganado. Manipulan a los medios informativos, utilizan la demagogia contratando a expertos creadores de opinión y hacen uso de sofisticados instrumentos de ingeniería social para seguir en el poder.
Por todo esto y por muchas otras razones que os iré explicando en este blog, considero que es mi deber y responsabilidad participar activamente en el ámbito político, presentándome como candidata a la alcaldía de Mataró, lugar donde nací, y hacerlo en representación de Plataforma per Catalunya (PxC) ya que considero que es el único partido cuyos decálogos, ideología, valores y sinceridad defienden nuestra ciudad, nuestro país y nuestra gente.
Tú eres lo más importante, tanto para mí, como para Plataforma per Catalunya. Estamos para luchar por nuestra gente, tú también formas parte y espero que me apoyes en las próximas elecciones municipales del 22 de Mayo en Mataró.


Mónica Lora